Continguts de nivell bàsic i mitjà del currículum de l'ESO

Aquest curs explica els principals conceptes i tècniques bàsiques que cal dominar per adquirir la competència en edició digital de textos. 

Amb aquest curs podràs descobrir quina és l'estructura d'un ordinador; quins són els components que el formen i quina és la funció de cada un d'ells. Coneixeràs quines són les característiques rellevants en què cal fixar-se a l'hora de comprar o escollir un ordinador o bé algun dels seus components i adquiriràs algunes nocions importants per fer el teu treball amb l'ordinador més segur i productiu.  

Repositori de programari lliure d'utilitat diversa per als alumnes.