Cursos adreçats als alumnes d'ESO amb activitats d'aprenentatge i d'avaluació.

A partir del llistat subministrat hauràs d'elaborar dos documents (un amb el Writer i un altre amb el Calc) seguint les instruccions indicades i pujar-los a AulaInfo des dels enllaços corresponents per tal que siguin avaluats.

Prova global competencial d'informàtica de 1r d'ESO

Prova Global de Competències de l'àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de 2n d'ESO

Espai per pujar el treballs en format digital que s'hagin de lliurar a l'àrea d'informàtica